Ansatte

Administrasjon

Eva Hagen Breivik

Stilling: Styrer
913 65 415
eva.hagen.breivik@gmail.com

Filosofan

Trine Lise Erlandsen

Stilling: Pedagogisk leder

June-Kristin Jakobsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Amalie Eliassen

Stilling: Vikar

Patrick Nilsen

Stilling: Barnehagelærer

Anne Reinfjell

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Maria Helgesen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Forskeran

Morten Løknes

Stilling: Pedagogisk leder

Linn Theres Tengs

Stilling: Barnehagelærer

Stig Renè Trondsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Friskusan

Helene Øyhus

Stilling: Pedagogisk leder

Synne Selseng

Stilling: Vikar

Marie Lund

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Iselin Fagerli

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Beate Grønningsæter

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Oppdageran

Ann-Cathrin Sehm Strifeldt

Stilling: Pedagogisk leder

Siw Konstanse Ravn

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fredrik Rise

Stilling: Vikar

Synne Selseng

Stilling: Vikar

Tina Nylund

Stilling: Vikar

Oppfinneran

Tor Martin Trondsen

Stilling: Pedagogisk leder

Anita Ervik

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Maria Helgesen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Andre ansatte

Jan Volden

Stilling: Vaktmester

Lill June Haugnes

Stilling: Vikar