Ansatte

Administrasjon

Eva Hagen Breivik

Stilling: Styrer
913 65 415
eva.hagen.breivik@gmail.com

Filosofan

Tor Martin Trondsen

Stilling: Pedagogisk leder

Anita Ervik

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ina Verpe Kråkstad

Stilling: Barnehagelærer

Forskeran

Trine Lise Erlandsen

Stilling: Pedagogisk leder

June-Kristin Jakobsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Amalie Eliassen

Stilling: Vikar

Patrick Nilsen

Stilling: Barnehagelærer

Anne Reinfjell

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Friskusan

Ann-Cathrin Sehm Strifeldt

Stilling: Pedagogisk leder

Siw Konstanse Ravn

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fredrik Rise

Stilling: Vikar

Linn Theres Tengs

Stilling: Barnehagelærer

Beate Grønningsæter

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Oppdageran

Helene Øyhus

Stilling: Pedagogisk leder

Ann-Therese Utstrand

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Iselin Fagerli

Stilling: Vikar

Oppfinneran

Morten Løknes

Stilling: Pedagogisk leder

Tina Nylund

Stilling: Vikar

Stig Renè Trondsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Anniken Opdal

Stilling: Støttepedagog

Andre ansatte

Jan Volden

Stilling: Vaktmester

Linda Kristensen

Stilling: Vikar