Ansatte

Administrasjon

Eva Hagen Breivik

Stilling: Styrer
913 65 415
eva.hagen.breivik@gmail.com

Filosofan

Morten Løknes

Stilling: Pedagogisk leder

Stig Renè Trondsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Anniken Oppdal

Stilling: Støttepedagog

Forskeran

Tor Martin Trondsen

Stilling: Pedagogisk leder

Anita Ervik

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ina Verpe Kråkstad

Stilling: Barnehagelærer

Friskusan

Helene Øyhus

Stilling: Pedagogisk leder

Gøril Vold Jakobsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Synne Selseng

Stilling: Vikar

Fredrik Rise

Stilling: Vikar

Linn Theres Tengs

Stilling: Barnehagelærer

Beate Grønningsæter

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Oppdageran

Ann-Cathrin Sehm Strifeldt

Stilling: Pedagogisk leder

Berit Arntsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Siw Ravn

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Iselin Fagerli

Stilling: Vikar

Oppfinneran

Trine Lise Erlandsen

Stilling: Pedagogisk leder

June-Kristin Jakobsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Anne Reinfjell

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Andre ansatte

Jan Volden

Stilling: Vaktmester