Barnehagen vår

• Vi holder til på Gruben i et rolig nærmiljø, bak Gruben Kirke • Storavdeling; 44 barn delt inn i mindre grupper etter alder • Småbarnsavdeling; 22 barn med separerte baser for 1 og 2 åringer noe som gir ekstra ro for de minste.