Hva vi står for

Vestvikheia jobber for å være en barnehage hvor det enkelte barn får lek og læring i et kreativt og demokratisk miljø som utvikler de til bevisste samfunnsborgere.

Mål: Barna får bruke sine iboende muligheter i samspill med andre barn og voksne. Barna skal få økt kunnskap og erfaring, samtidig som de lærer både samarbeid og om seg selv.

 

 

Vi jobber for å få barn som er:


Selvstendige

Kreative

Nysgjerrige

Tar beviste valg

Lærer og få ny kunnskap

 

  

Barnet Ser hvert enkelt barn som det er, med muligheter og evner Barnet er ressurssterk og kompetent Barnet er kreativt og skapende Barnet ønsker sosiale relasjoner Barnet ønsker utvikling, læring og utforsking

Barnesynet styrer vår praksis

 

Voksnes rolle: Voksne skal se og gi omsorg til det enkelte barn og støtte det i sin utvikling og læring Være kreative, lyttende, medforskende, og genuint opptatt av barn Tilrettelegge for sosialt samspill, lek og læring Legge til rette for at barn for utvikle seg til å bli demokratiske Være faglig oppdaterte og kunnskapsrike Reflektere over egen praksis og læring gjennom dokumentasjon og refleksjon Endringsvillig og følge med i utviklingen innenfor barnehagesektoren