UtelivVårt fokus bærer preg av at vi er mye ute og legger til rette for læring og undring. Det kan være forandringene i årstidene, forskjellige materialer som vi finner i naturen eller dyr og insekter som vi møter i vår utehverdag.

Barnehagen har en viktig oppgave i å skape interesse for naturopplevelser og ferdigheter i friluftsaktiviteter hos barn. Turen trenger ikke være så lang for at barna skal få en "stor" opplevelse.

Vi har muligheter til utforsking og aktiv bruk av naturen i nærområdet. Vi har egen naturlekeplass med bålplass, lavvo og gapahuk. Naturlekeplassen og lavvoen er et trivselsskapende samlingspunkt som vi benytter oss mye av.

Rett utenfor døren har vi naturen som arena for lek og opplevelse. Vi har utstyr som bålstativ, tursekker til barna, tursag, speiderkniver, luper og oppslagsbøker m.m.

Vinteren er satt av til mye skilek, skitrening og aking. Vi fryser også is og jobber med snøskulpturer.

For de minste er det en stor utfordring å bli kjent med snø, is og det å kunne bevege seg ute og gjøre nye erfaringer.

Sommeren blir brukt mye til forsking. Da forsker vi på dyr og insekter som er mer tilgjengelig for barna på denne årstiden enn ellers. Vi bruker kano, sykler og går på lengre turer.

Våren og høsten følger vi forandringene i naturen og bruker det den har å by på. Det kan være alt fra bær, frukt og farger til vann, blomster og insekter.

Vi ønsker å presse grenser og tilegne oss nye ferdigheter og kunnskap ved hjelp av naturen omkring oss.

Iløpet av året har vi 3 uteuker, hvor vi har ekstra fokus på friluftsliv. Det er spennende å være ute!


Stikkord: Turer - Opplevelser - Klatring - Ski - Utforske - Uteuker