Forming

For oss så er forming et viktig estetisk fag, fordi det stimulerer barns kreative utvikling. Gjennom forming lærer barna om teknikker og materiell, men også mye om seg selv. Vi tenker at evnen til utvikling er iboende hos barnet, og at vi som pedagoger må legge til rette for at denne utviklingen kan skje.


"Det man hører glemmer man,

det man ser husker man,

det man gjør forstår man". Loriz Malaguzzi


Gjennom å la ungene få prøve selv, skape og utforske, ser vi at de utvikler seg og når nye personlige mål. Det er viktig å legge til rette for å ha god tid, trygge omgivelser og støttende voksne.

Det å kunne dele tanker og reflektere over prosesser, gir tanker til ny læring og nye måter å uttrykke seg på. Barna er gode læremestere for hverandre og deler gjerne sine erfaringer og kunnskap med andre.

På småbarnsavdelingen gjør barna seg kjent med materialer og eksperimenterer mye. Etter hvert som de blir eldre ser vi at de utvikler seg, blir tryggere på materialet og mer selvstendig på formingsrommet. Gruppa samarbeider ofte om store fellesprosjekter hvor mange får delta.

På sommerfesten har vi vår faste utstilling hvor vi viser frem det vi har jobber med. Noen av produktene vil bli solgt, mens andre vil bli gitt i gave til et godt formål.


Stikkord: Maling - Gips - Pappmasje - Pastellkritt - Fluffypumps - Dyr og insekter