Våre leke og læringsmiljø

Vi jobber med å skape kroker og miljøer som innbyr til lek, nysgjerrighet og samarbeid. Der barna får mulighet og inspirasjon til å utforske, uttrykke evner og ta i bruk sanser.

Miljø som er i utvikling og som favner det barna er opptatt av. Dette gjør at lekemiljøet stadig er i endring

Hvordan rommet er innredet, hvilke leker og utstyr man finner tilgjengelig, lyssetting og farger er noen av faktorene som påvirker barnas virksomhet. Materialene skal være oversiktlig plassert og tilgjengelige. Det krever at vi organiserer og innreder rommene i barnehagen slik at de viser tydelig hva man kan leke med der. Materialet skal vekke nysgjerrighet og gi lyst til utforsking og undring. Vi vektlegger å ha material som ikke er det du finner i alle hjem og lektøyskataloger. Det er materialer som er åpne som kan kombineres på mange ulike måter og ikke har en fast måte å bli brukt på. Vi bruker en god del gjenbruk og naturmateriale. Vi ønsker at materielt skal innby til lek hvor samarbeid og vennskap utvikles. Sammen ser vi at barna skaper de flotte byggverk og en kreative verden hvor alt er mulig. Dette er viktig både ute og inne.