Planleggingsdag høsten 2021

Planleggingsdager høsten 2021:

Fredag 24.september

Fredag 05.november

 

Barnehagen holder da stengt!