Barnehagen vår

 

Vestvikheia er en privat barnehage som holder til på Gruben i et rolig nærmiljø, rett bak Gruben kirke.
I området rundt oss ligger blant annet Drevassdalen og Klokkerhagen, som vi benytter oss av gjennom hele året. I Drevassdalen har vi naturlekeplass og lavvo som tilhører barnehagen.

Barnehagen har 66 barn i alderen 1 - 6 år, inndelt i grupper etter alder. På småbarnsavdelingen har vi 22 barn, med separerte baser for 1- og 2 åringene. Dette er for å skape ro og trygghet for de aller minste som begynner i barnehagen. På storavdelingen har vi 44 barn. 3 åringene har egen base mens de to største gruppene er sammen deler av dagen, men er også mye hver for seg. 

Vi har valgt egne navn for hver gruppe - og disse navnene er valgt fordi vi mener det viser progresjonen barna har i utvikling og læring gjennom barnehagetiden. De begynner som 1 åringer og tildeles derfor navnet Oppdageran. Nå er tiden for å oppdage, være nysjerrig og utforske alt mellom himmel og jord. Når de blir 2-åringer, er de Friskusan. De begynner å bli trygge, de fortsetter å utforske og undre seg, og det å være aktiv står i sentrum. 3-åringene har vi valgt å kalle Forskeran, for nå er utforskingen og undringen i stor bevegelse. Hva, hvorfor og hvordan er en stor del av hverdagen. 4-åringene kaller vi for Filosofene, for nå begynner vi å undre oss over de store spørsmålene her i livet. Hvordan fungerer ting, hvordan påvirker ting hverandre og hvorfor blir det akkurat sånn? 5-åringene er de største i barnehagen, og kalles for Oppfinneran. Nå kan vi nemlig bruke kunnskapen og kompetansen vi har fått gjennom å undre og utforske oss hele veien - til å skape.