Hva vi står for

Vestvikheia jobber for å være en barnehage hvor det enkelte barn får lek og læring i et kreativt og demokratisk miljø som utvikler de til bevisste samfunnsborgere.

Mål: Barna får bruke sine iboende muligheter i samspill med andre barn og voksne. Barna skal få økt kunnskap og erfaring, samtidig som de lærer både samarbeid og om seg selv.

 

 

Vi jobber for å få barn som er:


Selvstendige

Kreative

Nysgjerrige

Tar beviste valg

Lærer og får ny kunnskap

 

  

Barnet:
* Vi ser hvert enkelt barn som det er, med muligheter og evner
* Er ressurssterkt og kompetent
* Er kreativt og skapende
* Ønsker sosiale relasjoner
* Ønsker utvikling, læring og utforsking

Barnesynet styrer vår praksis

 

Voksnes rolle:
* Voksne skal se og gi omsorg til det enkelte barn og støtte det i sin utvikling og læring.
* Være kreative, lyttende, medforskende, og genuint opptatt av barn
* Tilrettelegge for sosialt samspill, lek og læring
* Legge til rette for at barn får utvikle seg til å bli demokratiske
* Være faglig oppdaterte og kunnskapsrike
* Reflektere over egen praksis og læring gjennom dokumentasjon og refleksjon
* Endringsvillig og følge med i utviklingen innenfor barnehagesektoren