Barnehagens verdigrunnlag

Vestvikheia jobber for å være en barnehage hvor det enkelte barn får utfolde seg sammen med andre i lek og læring, i et kreativt miljø. Vi har fokus på at barnas erfaringer i barnehagen vil legge et godt grunnlag for individualitet og solidaritet. "Det er godt å være meg, og jeg kan gjøre utgjøre en forskjell for andre og verden vi bor i." Vi har derfor hatt bærekraftig utvikling som tema i barnehagen de siste årene. Bærekraftig utvikling er et stort felt, og vi valgte derfor å ha fokus på «det nære». Det vil si hvordan man tar vare på seg selv, på hverandre og på natur en. Verdiene vi har satt oss er omsorg, engasjement og respekt. Dette er verdier vi ønsker å bevisstgjøre for barna, både når det kommet til jordkloden vår, men også når det kommer til relasjonene vi har til hverandre.

Vårt barnesyn: 
I Vestvikheia barnehage jobber vi med å se hvert enkelt barn som det er, med ressurser, kompetanse, evner og muligheter. De søker aktivt for å utfordre sin egen kompetanse på ulike områder, ofte gjennom leken. De søker vennskap og sosiale relasjoner, og det er ofte i disse møtene at kreative og spennde prosesser oppstår. Vi ønsker at barna skal utvikle seg til å bli selvstendige, kreative, nysjerrige, utforskende og undrende. Det er et mål at barna tilegner seg kompetanse til å ta bevisste valg, når det gjelder seg selv og verden rundt oss. Vestvikheia barnehage skal være et godt sted å være.

Vårt voksensyn: 
Vi er bevisste på at selv om barn er ressurssterke og har en iboende nysjerrighet og kompetanse, er det vårt ansvar å legge til rette det fysiske miljøet. Vi som voksne skal se og gi omsorg til det enkelte barnet, og på den måten støtte det i sin utvikling og læring. Vi skal være kreative, lyttende, medforskende, medskapende og leken. Det er vår oppgave å legge til rette for sosialt samspill, lek og læring. Vi ønsker å hele tiden holde oss faglig oppdaterte og kunnskapsrike, og gjennom dokumentasjon og refleksjon skal vi reflektere over egen praksis.