Prosjekt

 

Prosjekt er vår viktigste arbeidsmåte. Ved å gripe fatt i hendelser og signaler, og bygge videre på disse kan vi utvikle små og store prosjekter sammen med barna. Når barna forteller noe de har vært med på, lurer på, eller viser stor interesse for, gir dette mulighet til fordypning. Vi starter med det barna selv kan eller lurer på, og forsker videre sammen. Det betyr at de voksne ikke vet hvordan prosjektet vil utvikle seg, men må gi barna mulighet til å bruke sine uttrykksformer og nysgjerrighet. Barna er aktive med i læreprosessen, og samtalen i gruppa fører til ny kunnskap.

 

                                                         

 

Når lyset blir grønt kan du gå.

Når lyset blir rødt må du stå.

   Men hva gjør du så,

   Hvis lykten blir blå

Med lilla og rosa prikker på?