Kreativitet

Kreativitet er å tenke nytt, se ting på en ny måte, kunne stille seg spørsmål og kunne løse problemer. Kreativitet er et underliggende begrep for alt vi gjør og en væremåte. Det vil være arbeidsmetode og er noe vi strekker oss etter.

Barn som er kreative ser løsninger og muligheter og bruker fantasien aktivt.

Vi ønsker å stimulere barna til å tenke selv, og komme med egne løsningsforslag. Gjennom prosjekt med refleksjon og dialog ønsker vi å legge til rette for kreative prosesser.

Ved å være voksne som stiller åpne spørsmål kan man sammen forske seg frem til løsning og sannheter.

Vi vil legge til rette for at barna får uttrykke seg gjennom ord, handling, lek, estetiske fag og ute på tur.