Helsefremmende barnehage

Vestvikheia barnehage er på lik linje med de andre barnehagene i Rana helsefremmende og vi følger statens anbefaling i forhold til kosthold. Vi synes det er viktig å skape gode holdninger til kosthold, helse og trivsel. Barnehagen har et sunt og variert kosthold med frukt og grønt hver dag.

Barna er i fysisk aktivitet daglig, og er ukentlig på turer i nærområdet. Gleden av å være ute og mestre utfordringer er viktig for oss å ha fokus på. Tre ganger i året har vi utedager i Klokkerhagen og da er stikkordene blant annet kano, ski, sykkel, turer.

Vi har egen naturlekeplass i Drevassdalen og lavvo både inne i barnehagen og i skogen. Disse blir flittig brukt av de fleste gruppene i barnehagen, både sommer og vinter. 

Livsmestring er et viktig ord i rammeplanen og noe vi har stort fokus på. Vi jobber aktivt for å ta vare på barnas psykiske helse. Rammeplanen (2017) understreker at: «Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing» (s 11).

Vi har hatt et ekstra fokus på forebygging av mobbing som tidligere nevnt og vi jobber med å utvikle noen strategier innad i barnehagen. En viktig forutsetning er nære voksne som har god kunnskap og ser hva som skjer i samspillet med barna, og selvfølgelig et tett og åpent samarbeid med foreldrene.