Reggio Emilia

Vårt pedagogiske grunnlag er inspirert av den skapende pedagogikken til filosofien Reggio Emilia. Filosofien kommer fra barnehagene i Reggio Emilia kommunen i Nord Italia, som har utviklet en spesiell barnehagepedagogikk som tar utgangspunkt i et allsidig menneske- og kunnskapssyn. De grunnleggende prinsippene er blant annet at barna lærer gjennom å skape sin egen kunnskap i samspill med barn, omgivelsene sine samt kompetente og undrende voksne. Denne filosofien fremhever at barn er kompetente og ressurssterke mennesker som har en medfødt evne til læring og utvikling. Ved å bruke sansene sine og være aktive, vil barnet lære – og det er pedagogens rolle å tilrettelegge for læringen og utviklingen. Det er pedagogens ansvar å være i samhandling og dialog med barnet, for å kunne holde barnas undring levende, og inspirere til nysgjerrighet og kreativitet.

Loris Malaguzzi har vært inspirator, pedagog og ildsjel for barnehagene i Reggio Emilia, og har vært delaktig i å utvikle den pedagogiske filosofien som har blitt til gjennom praksis og refleksjon over praksis. Han har skrevet et dikt som gjenspeiler denne filosofien på en god måte.

 

Et barn er laget av hundre språk.

Barnet har hundre språk

hundre hender

hundre tanker

hundre måter å tenke på

å leke og snakke på.

 

Man ber dem om:

å bare oppdage

den verden som allerede finns

og av alle hundre

frarøver man dem de nittni andre.

(Loris Malaguzzi)