Lek - en viktig læringsarena

Lek er en viktig del av barnets liv og har en sterk egenverdi. Det er en fantastisk arena for en allsidig utvikling. Ut fra observasjon og dialog med barna oppstår nye møtepunkt, både ute og inne. Vi ønsker å ha miljøer som sier «kom hit og prøv» som gir barna lyst å utforske og skape.

 

Vår visjon er «med læring og kreativitet skaper vi fremtiden sammen», dette ligger som en basis i vår hverdag. Vi ønsker å ha lekemiljøer som stimulerer læring - nysgjerrighet – samarbeid. 
Skal vi jobbe mot visjonen er det ikke likegyldig hva vi tilbyr.

Vi ønsker å skape et lekemiljø som gir rom for kreativitet og tilbyr gjerne åpne materialer. De har ulike funksjoner ut fra barnas behov og er ikke de typiske lekene som alle har hjemme. Ved å ha rikelig tilgang til samme materialet ser vi at barna samarbeider fremfor å komme i konflikter.

Barnas kreativitet, evne til å løse problemer og til å samarbeide ser vi mye av i hverdagen. Det er fasinerende å følge barnas utvikling, og vi ser hvor nysgjerrige barna er helt fra første dag når de begynner på småbarn. Materialet brukes gjerne da til å åpne/lukke, plukke opp/tømme ut.  Det gir verdifull erfaring som igjen er viktig for ny læring og samspill.  Når de blir eldre settes materialet mer og mer sammen,  de er små «ingeniører og arkitekter.»  De eksperimenterer med høye byggverk, får rett vinkel på rørene så vannet kan renne, for det er jo viktig å kunne når man er på veianlegg.  Eller er opptatt av estetiske detaljer og lyssetter i sin gjenskaping av markedet i syden.

 

 

 Når man er så heldig å få være observatør til denne verden, blir utsagnet «de bare leker» fattig.  Pedagogens rolle kan sammenlignes med metaforen «stillas» og «Stillaset» skal gi barna støtte til å mestre oppgaven mest mulig selvstendig. Når barnet mestrer oppgaven, tar man bort «stillaset» steg for steg(Vygotsky). Kanskje er et enkelt spørsmål nok for å gi nye impulser til videre lek eller til å tilføre nytt materiale.  Prosjektene vil prege våre lekemiljø, både rollelek, konstruksjon og i skapende prosesser. Erfaringene som skjer i leken gir mange impulser til videre prosjektarbeid.

Relasjoner

Kreativitet

Læring og utvikling