Pedagogisk dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy når vi jobber med prosjekt. Sammen med barna bruker vi bilder, tekst og små filmsnutter på barnemøtet. Her samtaler vi om innholdet i dagen og deler tanker om det vi har jobbet med. Det er ikke alltid lett å huske tilbake hva som skjedde tidligere og i alle fall ikke enkelt bestandig å kunne sette ord på det. Men ved hjelp av bilder og film er barna tilbake i hendelsen. Ikke alle barna jobber med det samme, ofte er det flere små forskningsfelt innenfor gruppen. Det å kunne skape en delingskultur hvor barna setter ord på hva de er opptatt av og reflekterer sammen gjør at de lærer av hverandre. Det å kunne høre seg selv tenke høyt gjør at man blir bevist på egen læring.

Vi ønsker å lage dokumentasjon sammen med barna mens erfaringene enda er ferske. Hver gruppe har en Ipad som gjør det lettere å dokumentere her og nå.

Personalet har jevnlige refleksjonstreff på tvers av gruppene og bruker da dokumentasjon. Det er ikke alltid lett å se neste steg i prosjektet, og gjennom refleksjon får man nye tanker og kan tenke høyt sammen med kolleger.

 

  • Synliggjøre arbeidet i hverdagen

  • Sikre barna medvirkning

  • Utvikle prosjektene

  • Kvalitetsutvikling av det pedagogiske arbeidet